Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)

-
Rondvraag

Het lid Van de Ven (VVD) vraagt de griffie om ambtelijk na te vragen wanneer de beantwoording van de brief van 16 maart 2017 inzake toezegging Toezegging T02398 Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel verwacht kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren