Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160037 - Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

-
E160037

Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

De commissie besluit het agendapunt aan te houden, in afwachting van de beantwoording van de vragen die aan de Europese Commissie zijn gesteld over het richtlijnvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren