Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 18 april 2017
1. E170013

Emissieluw reizen en mobiliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Beek en Van der Sluijs) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer