Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 18 april 2017
1. 34574

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 betreffende de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 34589

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van der Sluijs).

3. Toezegging Concept-Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer

Brief - met bijlage - van de minister van I&M van 3 april 2017 (34287, H)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. Tevens besluit de commissie op 9 mei 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer