Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)

- 34372 en 33542

Voorbereiding deskundigenbijeenkomst

De commissie stelt - op propositie van de leden van de voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst - een aantal thema's vast en wenst de bijeenkomst te houden op dinsdagochtend 20 juni 2017 (bij voorkeur) in de plenaire zaal.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren