Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 april 2017
1. 34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag inzake de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten). Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De commissie streeft er naar het verslag uiterlijk vrijdag 21 april 2017 vast te stellen. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding van deze voorstellen vindt het plenaire debat plaats op dinsdag 16 mei 2017.

2. 34532

Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag inzake de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten). Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De commissie streeft er naar het verslag uiterlijk vrijdag 21 april 2017 vast te stellen. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding van deze voorstellen vindt het plenaire debat plaats op dinsdag 16 mei 2017.

3. Evaluatie Natuurpact

Brief van de staatssecretaris van EZ van 31 maart 2017 in reactie op brief van 20 februari 2017 (verslag schriftelijk overleg 33576 / 33348, D)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Verheijen (PvdA) en Vos (GroenLinks).
De commissie besluit toezegging T02193 als voldaan te beschouwen.

4. Oprichting Invest-NL

Brief van ministers van EZ, Financiƫn en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 april 2017 in reactie op brief van 14 maart 2017 (verslag schriftelijk overleg 28165, F)

De commissie besluit op 16 mei 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer