Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)

-
T02398 - Pensioen in eigen beheer (34555, D)

Toezegging Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel (34.555)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van de Ven (VVD). De CDA-fractie sluit zich aan bij deze inbreng. De conceptbrief wordt vervolgens vastgesteld.
De commissie besluit toezegging T02398 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren