Dinsdag 9 mei 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg d.d. 19 april 2017 met de minister van EZ inzake het voorstel voor een E-privacyverordening

3.Rondvraag


Korte aantekeningen