Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid

- 32 317, HL

JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren