Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren betaling boete zaak-Murray (34.300 IV / CXIX) (T02323)

- T02323

Toezegging Informeren betaling boete zaak-Murray (34.300 IV / CXIX)

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 25 april 2017 inzake aanbieding van de Rapportage Internationale Mensenrechtenprocedures 2016. De commissie besluit naar aanleiding hiervan de status van toezegging T02323 te wijzigen in voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman