Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Belastingplan 2016 (34.360)

- 34302 / 34360, AA

Reactie van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 april 2017 op brief van 15 februari 2017 inzake hervorming van het gemeentelijk belastinggebied

De commissie neemt de brief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 april 2017 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren