Dinsdag 23 mei 2017, commissies Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Rondvraag


Korte aantekeningen