Dinsdag 23 mei 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 17:35 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 17:35 uur - aansluitend aan de combivergadering van de commissies EZ-BDO)

5.Rondvraag


Korte aantekeningen