Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

-
Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de staatssecretaris van van VWS van 21 april 2017 in reactie op brief van 29 maart 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33509, X)

De commissie besluit op 30 mei 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer