Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33514 (R1998), L

De commissie besluit de brief van de minister van V&J, d.d. 9 mei 2017, over het congres Kind en ouder in de 21e eeuw en de kindbijeenkomsten over de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren