Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (34.545)

- 34552, P

Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 11 mei op vragen d.d. 15 februari 2017 over mediane koopkrachtmutaties

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 11 mei jl. voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02391 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren