Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2017 (34.634)

-
34634

Herstelwet financiële markten 2017

Tenzij het lid Prast (D66) uiterlijk 24 mei 2017 inbreng levert, stelt de commissie blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren