Eerste Kamer hield eerste deskundigenbijeenkomst over wetsvoorstel donorregistratieDe Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dinsdag 23 mei 2017 gedurende drie uren de eerste van twee deskundigenbijeenkomst gehouden over het initiatiefvoorstel-Dijkstra (D66) over een actief donorregistratiesysteem. Het bij de Eerste Kamer aanhangige initiatiefvoorstel beoogt het donoraanbod te vergroten door de introductie van een actief registratiesysteem, dat het huidige toestemmingssysteem - gebaseerd op het vereiste van expliciete toestemming, bij gebreke waarvan de nabestaande over orgaandonatie beslist - vervangt. In het nieuwe systeem worden naast degenen die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie, ook degenen die niet op het toegezonden donorformulier hebben gereageerd, geacht te hebben ingestemd met orgaandonatie (veronderstelde instemming).

De eerste deskundigenbijeenkomst ging over twee aspecten van het wetsvoorstel: het perspectief van betrokkenen en het medisch perspectief.

De commissie VWS in de Eerste Kamer wil met deze bijeenkomsten meer zicht krijgen op de gevolgen van de voorgestelde wijze van registreren voor potentiële donoren en ontvangers, degenen die niet reageren, nabestaanden en betrokken zorgverleners. In de tweede bijeenkomst op dinsdag 6 juni komt de systematiek in breed perspectief aan bod. De commissie heeft op 14 februari 2017 besloten de nadere procedure aan te houden tot na de deskundigenbijeenkomsten. Het wetsvoorstel (EK, A) is op 13 september 2016 in de Tweede Kamer na hoofdelijke stemming met 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen aangenomen.

Het woordelijk verslag van de bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. 


Video deskundigenbijeenkomst 23 mei 2017

Actief donorregistratiesysteem : perspectief betrokkenen en medisch perspectief (3 uur en 2 minuten)


Deel dit item: