Wetsvoorstel Herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. SP en PVV is daarbij aantekening verleend.

Tijdens een korte heropening van het debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet in derde termijn is de

ingediend.

De stemmingen over de 

vinden plaats op 13 juni 2017.

De

zijn aangehouden.

De

zijn ingetrokken.

Het wetsvoorstel 

is als hamerstuk afgedaan. PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De

is als hamerstuk afgedaan.Deel dit item: