Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Grondwet (31.570)

- 34517

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 4 juli 2017 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman