Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170013 - Voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen

- E170013 - Reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen

Brief van de staatssecretaris van I&M van 31 mei 2017 in reactie op brief van 2 mei 2017 (verslag schriftelijk overleg 34697, A)

De commissies besluiten de brief van 31 mei 2017 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer