Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)

- 33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 11 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren