Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 20 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toezending onderzoeksopzet sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV) (T02405)

- T02405

Toezegging Toezending onderzoeksopzet sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 13 juni 2017 inzake onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland (34550 IV,P) voor kennisgeving aan. De commissie besluit de status van toezegging T02405 (openstaand) te wijzigen in voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman