Debat over duurzame mobiliteit in Benelux-parlementHet Beneluxparlement is vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni 2017 bijeengeweest in de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. Vrijdagmiddag vond in de plenaire vergadering een debat plaats over het thema 'Duurzame mobiliteit'. Dat gebeurde aan de hand van een aantal inleidingen van deskundigen en vertegenwoordigers van de regeringen van de drie landen (België, Nederland en Luxemburg). Zaterdag werden conclusies uit de diverse commissies van het parlement vastgesteld. Nederland bekleedt in 2017 en 2018 in de persoon van het Eerste Kamerlid André Postema (PvdA) het voorzitterschap van het Beneluxparlement.

Meer systematische aanpak duurzame mobiliteit nodig

Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen, pleitte als keynote-spreker in het debat over duurzame mobiliteit voor een systeembenadering. Elektrisch gaan rijden is goed, maar lost het fileprobleem niet op. Je moet ook werken aan ruimtelijke ordening en durven te spreken over de fiscaliteit van bedrijfsauto's. Positieve signalen ziet Bruyninckx in de toename van het slimme autodelen, het deel-fietsen en het elektrisch fietsen. In Denemarken kan je met één kaart alle openbaar vervoer nemen, in het hele land. In de Benelux-landen is er op dat vlak nog veel inhaalwerk. Wouter Devriendt (Groen) besloot dat er in navolging van het sociaal pact na de Tweede Wereldoorlog, nu een milieupact nodig is dat een milieubeleid voor de langere termijn alvast over parlementsverkiezingen tilt. Binnenkort wordt er in commissie gewerkt aan een ontwerp van aanbeveling.

Aanbeveling Patiënten zonder grenzen aangenomen

Het rapport 'Patiënten zonder grenzen' van de Benelux Unie toont aan dat er jaarlijks minstens 168.000 patiënten de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk, omwille van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de zorg, de nabijheid van de zorgverlener en kostprijsoverwegingen. Het Benelux-parlement heeft op 16 juni 2017 vrijwel kamerbreed (met onthoudingen van de Nederlandse PVV) hierover een aanbeveling aangenomen. Daarin wordt gepleit voor onder meer betere informatie over de mogelijkheden en de terugbetaling van medische tussenkomsten, fraudebestendigheid en transparantie, een vlotte uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens met privacybescherming voorop. Ook wordt gepleit voor gezamenlijke aankoop van dure geneesmiddelen, zoals weesgeneesmiddelen. De aanbeveling gaat naar het Benelux-ministercomité.

Aanbeveling Luchtvaartcontrole aangenomen

De aanbeveling over samenwerking op het vlak van controle van het luchtvaartverkeer werd eveneens kamerbreed aangenomen, minus de onthouding door de Nederlandse PVV. Daarin worden de drie regeringen opgeroepen om nog meer samen te werken in FABEC en alvast een gemeenschappelijke tarifering uit te werken. In het luchtruimblok FABEC krijgen luchtvaartmaatschappijen en militaire toestellen de efficiëntste route en tijdsslot toegewezen. Ook deze aanbeveling gaat naar het Benelux-ministercomité.

Status Benelux-parlement

Het Benelux-parlement adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over grensoverschrijdende samenwerking. Het Benelux-parlement is ook de proeftuin om te komen tot meer Europese integratie. Het parlement telt 49 leden uit de verschillende parlementen en deelstaatparlementen. Het telt 21 Belgische, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse leden. De voorzitter voor 2017 en 2018 is de Nederlander André Postema (PvdA). De plenaire vergaderingen vinden plaats in de Eerste Kamer in Den Haag, de commissievergaderingen in de Senaat in Brussel.

Meer informatie:


Deel dit item: