Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt (34.211)

-
E150042 + E150043

Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit op 4 juli 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren