Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320)

- BTW-behandeling bij individualisering pensioenpotjes

Toezeggingen T02240 en T02400; motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H)

Naar aanleiding van de conceptbrief aan de staatssecretaris van SZW inzake de BTW-problematiek bij individuele pensioenvoorzieningen besluiten de fracties van de SP en de PVV zich aan te sluiten bij de vragen van de CDA-fractie. De brief wordt aldus door de commissie vastgesteld. De commissie besluit toezegging T02400 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren