Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV) (T02383)

- T02383

Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV)

De commissie bespreekt de status van toezegging T02383 (openstaand) en besluit deze te wijzigen in "deels voldaan".


De griffier van de commissie,
Fred Bergman