Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)

- 34555, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het verschil tussen bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer

De commissie besluit de behandeling van het verslag van een nader schriftelijk overleg over het verschil tussen een bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer aan te houden tot de vergadering van 11 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren