Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (34.516)

- 34516

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld) en D66 (Engels).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman