Dinsdag 12 september 2017, commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Rondvraag


Korte aantekeningen