Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990) (T02294)

- T02294

Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990)

De commissie bespreekt de brief van de minister van VWS d.d. 22 augustus 2017 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2017 voor wat betreft toezegging T02294 (EK 34550 XVI, D). De commissie besluit de toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2018 in afwachting van de kabinetsreactie op het onderzoek VN-rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland, door de minister van VWS aangeboden bij brief van 28 maart 2017 (EK 33990, D).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman