Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgang NSL (30.489) (T00685)


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer