Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 12 september 2017
1. E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden tot 26 september 2017.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren