Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

-
Toezegging T02450 - Toezending KNAW-verkenning taalkeuze in het Nederlands hoger onderwijs

Brief van de minister van OCW van 12 juli 2017 inzake KNAW-verkenning Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (31288, F)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2017 inzake KNAW-verkenning Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (31288, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02450 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman