Dinsdag 26 september 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ)



Aanvang: 15:50 uur

Agenda


Korte aantekeningen