Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV) (T02383)

- Sociaal minimum Caribisch Nederland

Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 13 september 2017 inzake gunning opdracht onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland (34550, IV / CXIX, T). De commissie ziet de resultaten van het onderzoek met grote belangstelling tegemoet.

Voorts bespreekt de commissie de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 13 september 2017 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2017 (34550, XV, H) voor wat betreft de toezegging T02383. De commissie besluit de status van de toezegging (deels voldaan) ongewijzigd te laten.

- Brief minister Economische Zaken inzake onderzoek naar prijzen levensmiddelen CN

De commissie bespreekt de brief van de minister van EZ d.d. 22 september 2017 inzake onderzoek naar prijzen van levensmiddelen in Caribisch Nederland (CXIX, 34775 IV, B). De commissie besluit naar aanleiding hiervan op 3 oktober 2017 in schriftelijk overleg te treden met de regering. Fracties kunnen desgewenst in deze vergadering inbreng leveren.

Voorts besluit de commissie de resultaten van dit onderzoek te betrekken bij de uitkomsten van het onderzoek naar het sociaal minimum in Caribisch Nederland dat in maart/april 2018 aan de Kamer zal worden aangeboden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman