Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- 34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie besluit op 10 oktober 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren