Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554)

- 34550 IX, I en 34785, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Belastingplan 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de stand van zaken met betrekking tot (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën met reactie op het toezeggingenrappel (34550 IX, I), alsmede van de brief van de staatssecretaris van Financiën inzake fiscale moties en toezeggingen (34785, A) en besluit het ambtelijk voorstel voor afdoening van de toezeggingen te volgen. De toezeggingen T02313, T02367, T02395 en T02399 worden als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren