Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584)

-
T02476

Toezegging Stand-van-zakenbrief (34584)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 6 juli 2017 over de pre-evaluatie van de Wet inburgering (34584, F) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren