Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 3 oktober 2017
1. E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

De commissies besluiten op 10 oktober 2017 in nader schriftelijk overleg te treden met de regering en de Europese Commissie. De leden Duthler (VVD) en Prast (D66) zijn voornemens inbreng te leveren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren