Voorzitter Eerste Kamer brengt officieel bezoek aan HongarijeVan 4 tot 6 oktober 2017 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, samen met senator André Postema, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, en de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, op uitnodiging van de Hongaarse parlementsvoorzitter László Köver, een officieel bezoek gebracht aan Hongarije.

Tijdens het bezoek, dat in het teken stond van het aanhalen van de banden tussen beide landen en parlementen, werd onder meer gesproken met de Voorzitter en diverse leden van het Hongaarse parlement en met de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken.

Historische banden

De eerste dag van het bezoek stond vooral in het teken van de historische banden tussen Nederland en Hongarije. In de oostelijke stad Debrecen, het centrum van de Hongaarse gereformeerde kerk, werd gesproken met de gereformeerde bisschop Károly Fekete. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn 95 stellingen de reformatie inluidde. In de context van dat bijzondere jubileum werd gesproken over het belang van de reformatie in de geschiedenis van beide landen en de historische band die daaruit is ontstaan.

Concreet voorbeeld van die historische band bleek het monument in Debrecen voor de Nederlandse admiraal Michiel de Ruyter, die wordt geëerd vanwege zijn rol bij de bevrijding van 26 Hongaarse protestantse predikanten in de 17de eeuw.

De dag werd afgesloten met een ontmoeting met de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken van het Hongaars parlement, Richárd Hörcsik, in de meer noordelijke stad Sárospatak. Daar bezocht de delegatie het kasteel en kreeg daar een selectie in Nederland gedrukte 17e eeuwse boeken te zien waaronder bijzondere exemplaren van de Statenbijbel. Tijdens een diner werd onder meer gesproken over het belang van Europese samenwerking. De Voorzitter benadrukte dat de Europese landen genoodzaakt zijn om samen te werken om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Ministers

De tweede dag van het bezoek begon met een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven in Hongarije. Er werd gesproken over de economische ontwikkelingen in Hongarije, alsmede de kansen en problemen waar Nederlandse bedrijven tegenaan lopen. Nederland en Hongarije onderhouden sterke economische banden. Nederland is de derde investeerder in Hongarije en de export naar het land is sterk gegroeid sinds de toetreding tot de EU.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de delegatie vervolgens ontvangen door minister Peter Szijjártó. Tijdens het onderhoud kwamen onder meer actuele ontwikkelingen in Europa, zoals het vluchtelingenbeleid, en de relatie met Rusland aan de orde. De minister wees onder meer op de aanzienlijke inspanning die Hongarije zich getroost heeft om voor de EU de grensbescherming te versterken. Senator Postema legde de nadruk op het werken aan structurele oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk, zeker gezien de verwachte bevolkingsgroei in Afrikaanse en Aziatische landen.

Met de Hongaarse minister van Justitie, László Trócsányi, werd gesproken over de ontwikkelingen binnen het Hongaarse rechtssysteem. De Voorzitter ging in haar bijdrage onder meer in op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een onbetwistbare voorwaarde voor een functionerende democratie. Minister Trócsányi toonde veel interesse in het Nederlandse rechtssysteem en ook actuele zaken, zoals de ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, kwamen aan bod.

Parlement

Aan het eind van de ochtend werd de delegatie ontvangen in het Hongaarse parlement door parlementsvoorzitter László Köver. In het prachtige parlementsgebouw in Boedapest spraken de twee parlementsvoorzitters over het belang van parlementaire diplomatie en over de toekomst van de Europese Unie. László Köver vroeg aandacht voor het brede historische perspectief waarin onderdrukking door het Ottomaanse rijk en de opdeling van de Hongaarse natie over meer staten is gevolgd door nazi-onderdrukking en onderworpenheid aan het communistische Sovjetregime. De Nederlandse Senaatsvoorzitter benadrukte nogmaals dat in de huidige veranderende wereld Europese eenheid van groot belang is. Grote vraagstukken kunnen alleen door goede afspraken het hoofd worden geboden. Ook de kabinetsformatie in Nederland en de aanstaande parlementsverkiezingen in Hongarije, die voorzien zijn in april 2018, kwamen aan bod.

Het betrof de derde keer dat Voorzitter Broekers-Knol en Voorzitter Köver elkaar spraken in het kader van een officieel bezoek in de laatste vier jaar: in 2013 bezocht de Voorzitter van de Eerste Kamer Hongarije, in 2015 verwelkomde zij Voorzitter Köver in Den Haag.

Na een ontmoeting met diverse Hongaarse wetenschappers op de Nederlandse residentie werd de dag afgesloten met een diner aangeboden door de voorzitter van de parlementaire vriendschapsgroep Hongarije - Benelux, mevrouw Katalin Csöbör. Ook haar collega-parlementslid István Vitányi nam deel aan dit diner, waarbij vooral het vluchtelingenvraagstuk werd besproken. De Voorzitter van de Eerste Kamer gaf daarbij nogmaals aan dat zij begrip kon opbrengen voor het gezichtspunt van Hongarije, maar dat solidariteit in Europa en handhaving van de 'rule of law' zowel een groot goed als een noodzakelijkheid zijn.

Hoge Raad

Op vrijdag 6 oktober werd het bezoek afgesloten met een ontmoeting met de president van de Kuria, zoals de Hoge Raad in Hongarije wordt genoemd, de heer Péter Darák. Naast een uitwisseling van kennis over de rechtssystemen van beide landen werd ook ingegaan op de ontwikkelingen in buurland Polen, waarover veel zorgen bestaan binnen Nederland en de EU.

Het bezoek werd begeleid door de nieuwe ambassadeur van Nederland in Hongarije, René van Hell, en de Hongaars ambassadeur in Nederland, András Kocsis, alsook door de Stafmedewerker Internationaal van de Eerste Kamer, Tim Fonck.


Deel dit item: