Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- 34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

Inbreng voor het nader voorlopig verslag is geleverd door de fractie van de VVD (Van de Ven). De fractie van het CDA (Van Kesteren) wenst zich hierbij aan te sluiten. De fractie van de PvdA (Sent) zal op dinsdag 10 oktober 2017 inbreng leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren