Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnen (34.088)

-
34088, H

verslag van een schriftelijk overleg over vergoedingen medisch onderzoek in asielzaken

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van V&J over vergoedingen medisch onderzoek in asielzaken (34088, H). De commissie besluit naar aanleiding hiervan op 31 oktober 2017 in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng wordt geleverd door het lid Strik (GroenLinks).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren