Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet algemeen pensioenfonds (34.320)

- Rondvraag

Het lid Oomen (CDA) wijst op het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie Financiƫn van de Tweede Kamer voerde met de staatssecretaris van Financiƫn over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van de motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk II 21 501-7, nr. 1464). De commissie besluit het onderwerp te blijven volgen en hierover in schriftelijk overleg te treden met de nieuwe regering indien hier aanleiding toe is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren