Hugo de Jongen

Hugo de Jonge (1977) was van 4 september 2023 tot 2 juli 2024 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De heer de Jonge was van 10 januari 2022 tot 4 september 2023 minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Hij was van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.