Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)

- 33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Naar aanleiding van het verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid om het plenaire debat over het wetsvoorstel - dat heden zou plaatsvinden - te verplaatsen, adviseert de commissie de Voorzitter dit debat op 14 november 2017 te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren