Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- 34775 IV / CXIX, A

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verschillen in beschermingsregimes in Caribisch en Europees Nederland wordt geleverd door het lid Teunissen (PvdD).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman