Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Opvang- en Procedurerichtlijnen (34.088)

-
34088, H

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid wordt geleverd door het lid Strik (GroenLinks). De conceptbrief zal worden rondgestuurd in de commissie zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren