Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)

- T02479

Toezegging informeren Kamer over eventuele noodzaak of wenselijkheid tot aanpassing van het huidige regime inzake de fiscale eenheid

De commissie besluit op dinsdag 7 november inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van 25 oktober jl. inzake het huidige regime voor fiscale eenheid. Het lid Van Rij (CDA) kondigt aan inbreng te zullen leveren. Voorts besluit de commissie toezegging T02479 als voldaan te registreren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren