Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)

- T02479

Toezegging informeren Kamer over eventuele noodzaak of wenselijkheid tot aanpassing van het huidige regime inzake de fiscale eenheid

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering is geleverd door de fractie van het CDA (Van Rij). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten bij de inhoud ervan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren